First Things First

A. Roger Merrill, Stephen R. Covey – First Things First Published: 1999-11-01 | ISBN: 0671315560 | MP3 | 3h 28m | 285 MB I’m getting more done in less time, but where are the rich relationships, the inner peace, the balance, the confidence that I’m doing what matters most and doing it well? Does this …

More

Coaching Knock Your Socks Off Service

Ron Zemke, Kristin Anderson, “Coaching Knock Your Socks Off Service” English | 1996 | ISBN: 0814479359 | 160 pages | epub | 3 MB Khái niệm “dịch vụ sửng sốt, khách hàng sững sờ” không còn mới mẻ nữa. Nó đòi hỏi phải có sự rèn luyện liên tục. Nhờ hai tác giả Kristin Anderson …

More

The Labour Theory of Value

Peter C. Dooley – The Labour Theory of Value Published: 2005-07-19 | ISBN: 0415328217 | PDF | 272 pages | 3 MB Tác giả Peter Dooley đã dày công nghiên cứu sự xuất hiện của học thuyết lao động về giá trị dựa trên những kiến thức triết học quy luật tự nhiên của thế kỷ mười …

More