iáo trình Thép xây dựng

Sản xuất từthép hợp kim sau đógia công nhiệt. Độchính xác tương tựnhư bulông thường nhưng nhờlàm bằng thép cường độcao nên cókhảnăng xiết chặt êcu, thân bulông chịu kéo tạo nên lực ép lớn lên các bản thép. Khi chịu lực, giữa các mặt tiếp xúc của các bản thép sẽcólực ma sát lớn …

More

Giáo trình Định mức xây dựng

Khi phân loại các hình thức lao động có thểphân ra thành quá trình lao động bằng tay, quá trình lao động có cơgiới hoá bộphận (công nhân làm việc có sựgiúp đỡcủa máy móc), và quá trình cơgiới hoá (bản thân máy móc tham gia), nhưng xét cho cùng trong các quá trình này …

More