Dân dụng

Xây dựng nền đường ô tô – Pgs.Ts.Nguyễn Quang Chiêu, 205 Trang

  Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau, từ công…

Read More »

Kết Cấu Thép 2: Công trình dân dụng và Công nghiệp – Phạm Văn Hội, 366 Tr

Chương 1:  Kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng – Đại cương về nhà công nghiệp bằng thép –…

Read More »

Báo cáo chuyên đề : Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-Up

  Trong  cuộc sống  hiện  đại,  ở Việt Nam  ngày  càng  xuất  hiện  nhiều công  trình  cao tầng. Việc  thiết…

Read More »

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công tập 2 – Ts.Đỗ Đình Đức | Ts.Lê Kiều, 220 Trang

  Phần 1. KỸ THUẬT THI CÔNG LẤP GHÉP Chương 1. Sơ đồ cấu tạo các loại nhà lắp ghép…

Read More »

Kết Cấu Thép – Vũ Thành Hải | Trương Quốc Bình, 283 Trang

  Chương 1. Cơ sở thiết kế kết cấu thép Chương 2. Liên kết hàn Chương 3. Liêt kết bulông…

Read More »

Công Tác Thi Công Nền Móng – Pgs.Ts.Nguyễn Bá Kế, 182 Trang

  Giám sát xây dựng nền móng là một trong những công việc rất đa dạng và khá phức tạp…

Read More »

Sổ Tay Thiết Kế Đường Ôtô Tập 1 – Gs.Ts.Nguyễn Xuân Trục, 299 Trang

  Cuốn sách giới thiệu các cơ sở lý luận , các phương pháp thiết kế, các công trình của…

Read More »
Back to top button