Chưa phân loại

Chế biến khí – Quá trình Alkyl hóa

Capture

 

§1. ĐẶC TRƯNG CỦA QUÁ TRÌNH ALKYL HÓA

§2. ALKYL HÓA THEO NGUYÊN TỬ CACBON

§3. ALKYL HÓA THEO NGUYÊN TỬ OXY, LƯU HUỲNH VÀ NITƠ

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/7bs70cbd87khwz1/Chế_biến_khí_-_Quá_trình_Alkyl_hóa.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button