Kinh tếLuận văn

Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………..4
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………….5
Chương 1
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TRONG MARKETING………………………………………………………….………….8
I. Vai trò của Marketing trong điều kiện kinh doanh hiện đại. 8
1. Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh trong điều kiện hiện đại…………8
2. Vai trò của Marketing trong kinh doanh hiện đại. 10
1.1. Khái niệm Marketing 10
1.2. Vai trò của Marketing trong kinh doanh hiện đại 11
II. Hoạt động phát triển sản phẩm mới trong Marketing. 13
1. Hoạt động phát triển sản phẩm mới trong điều kiện kinh doanh hiện đại 13
1.1. Khái niệm sản phẩm mới 13
1.2. Sự cần thiết phải phát triển sản phẩm mới: 14
2. Các giai đoạn phát triển sản phẩm mới (Thời kỳ phát triển sản phẩm mới)…………………………………………………………………………15
2.1. Hình thành ý tưởng: 15
2.2. Sàng lọc ý tưởng 17
2.3. Soạn thảo dự án và kiểm tra. 17
2.4. Hoạch định chiến lược Marketing. 18
2.5. Phân tích tình hình kinh doanh. 19
2.6. Thiết kế và chế thử sản phẩm mới. 19
2.7. Thử nghiệm trên thị trường. 20
2.8. Sản xuất hàng loạt sản phẩm mới. 21
3. Tung sản phẩm mới ra thị trường (Thương mại hoá)…………………….. 21
Chương 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THÚ Y TWI (VINAVETCO) 25
I. Khái quát về công ty VINAVETCO. 25
1. Quá trình hình thành và phát triển. 25
2. Thị trường thuốc thú y ở Việt Nam………………………………………27
2.1. Thị trường thuốc thú y ở Việt Nam………………………………….27
2.2. Vai trò và đặc điểm của thuốc thú y…………………………………28
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của công ty. 29
4. Cơ cấu tổ chức và quy mô của bộ máy công ty. 29
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty VINAVETCO trong mấy năm gần đây 34
5.1. Tình hình sản xuất một số loại thuốc chính trong 3 năm (98 – 2000). 34
5.2. Kết quả hoạt động sản xuất king doanh trong 3 năm (1998-2000). 36
II . Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty VINAVETCO 40
1. Thực trạng hoạt động Marketing. 40
1.1.Chính sách sản phẩm 39
1.2. Chính sách giá cả. 42
1.3. Chính sách phân phối. 43
1.4.Chính sách xúc tiến. 44
2.Thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm mới. 45
2.1. Danh mục sản phẩm của VINAVETCO. 45
2.2. Chủng loại sản phẩm. 46
2.3. Chất lượng, đặc tính sử dụng của sản phẩm. 46
2.4. Phát triển sản phẩm mới. 47
2.5. Bao bì, nhản hiệu…………………………………………………….49
III . Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động phát triển sản phẩm mới của công ty. 48
1. Thuận lợi. 48
2. Khó khăn. 49
Chương 3
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CHO VINAVETCO 52
I. Cơ sở hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO. 53
1. Môi trường và thị trường. 52
2. Nguồn lực của công ty. 54
2.1 Nguồn lực tìa chính. 54
2.2. Nguồn nhân lực. 54
2.3. Nguồn lực khoa học công nghệ. 55
2.4. Nguồn lực Marketing. 56
II. Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho VINAVETCO. 57
1. Hoạt động thiết kế và chế thử sản phẩm mới. 57
2. Hoạt động thử nghiệm sản phẩm mới trên thị trường. 57
3. Hoạt động sản xuất sản phẩm mới. 58
4. Hoạt động tung sản phẩm mới ra thị trường. 59
5. Một số hoạt động liên quan đến hoạt động phát triển sản phẩm mới. 59
III. Một số giải pháp và kiến nghị 61
1. Giải pháp đối với công ty VINAVETCO. 61
1.1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường thuốc thú y ở Việt Nam …………………………………………………………………61
1.2. Tổ chức hoạt đọng Marketing. 62
1.3. Các giải pháp về vốn, nhân lực và tổ chức sản xuất. 64
1.3.1. Giải pháp về vồn. 64
1.3.2. Giải pháp về nhân lực. 64
1.3.3. Tổ chức sản xuất. 64
2. Một số kiến nghị với Công ty và Nhà nước. 65
2.1. Một số kiến nghị đối với Công ty VINAVETCO. 65
2.2. Một số kiến nghị với nhà nước. 66
KẾT LUẬN 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa Marketing Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp, tôi đã hoàn thành luận văn cử nhân kinh tế với đề tài: “Chiến lược phát triển sản phảm mới cho công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINASVETCO)”
Hoàn thành luận văn này, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn tới thầy giáo Cao Tiến Cường người đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn này, đồng thời cản ơn các thầy cô giáo trong khoa marketing đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Hương Giám đốc Công ty cổ phần vật tư thú y TWI đã cho phép tôi thực tập tại công ty.
Xin cảm ơn các cô chú trong phòng kinh doanh phòng tài chính tổng hợp đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại công ty.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu trong suốt mấy năm qua, song do thời gian có hạn, chưa hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh của công ty nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sư góp ý của các thầy cô giáo và những ai quan tâm đến đề tài này, để luận văn được hoàn thiện và nâng cao hơn nữa.

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế Việt Nam đả có những bước chuyển biến khích lệ, cơ cấu kinh tế thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên Nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Đầu tư cho Nông nghiệp ngày một tăng. Sự phát triển mạnh mẻ của Nông nghiệp có phần đóng góp không nhỏ của ngành chăn nuôi.
Theo nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ “Từng bước đưa ngành Chăn nuôi lên một ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong Nông nghiệp”. Để đạt được điều này Nhà nước không những phải coi trọng các khâu như: cơ sơ vật chất, nguồn giống, nguồn thức ăn…cho chăn nuôi, mà còn phải chú trọng đến vấn đề phòng chống dịch bệnh cho chăn nuôi.
Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO) là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư, thú y phục vụ cho chăn nuôi.
Do tình hình thị trừng và đặc thù của lĩnh vực kinh doanh, hiện nay công ty còn vấp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đứng trước tình hình đó công ty đang có những nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn.
Xuất phát từ những vấn đề khó khăn hiện nay, cùng với việc nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tôi chọn đề tài: “Chiến lược phát triển sản phẩm mới cho Công ty cổ phần vật tư thú y TWI (VINAVETCO)”.

 

http://www.mediafire.com/?tp37116el0rfkqk

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button