Chỉnh định bộ điều khiển PID

Untitled

Nội dung chương 6

6.1           Những vấn đề cơ bản

6.2           Các phương pháp dựa trên đặc tính

6.3           Các phương pháp dựa trên mô hình mẫu

6.4           Bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/wtusuxe65u6efmi/chuong_6_chinh_dinh_bo_dieu_khien_pid_yiqZIx8ny0_20130125110958_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *