ứng-dụng-phần-mềm-cadcam-cimatron-trong-thiết-kế-chế-tạo-khuon-mẫu

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực thiết kế và gia công. Nhiều công ty phát triển phần mềm và các viện nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra hàng loạt các phàn mềm trợ giúp trong lĩnh vực này và không ngừng phát triển chứng để tăng cường thêm các chức năng cho chúng cũng như làm cho -việc sử dụng chúng ttở nên thuận tiện hơn.
Các hệ thống phần mềm trợ giúp việc thiết kế và gia công được phát triển theo hai hướng chính:

Các phần mềm thuộc nhóm ” Best in Class
Các phần mềm tích hợp ” Integrated System ”

http://www.mediafire.com/?bfm757yxva65vul     18Mb

Leave a Reply

Your email address will not be published.