CNC Machining Handbook: Building, Programming, and Implementation by Alan Overby

CNC Machining Handbook: Building, Programming, and Implementation
by Alan Overby
McGraw-Hill/TAB Electronics | English | 2010 | ISBN: 0071623019 | 272 pages | PDF | 10.32 MB

Nhận được một lời giải thích thấu đáo về toàn bộ quá trình CNC từ đầu đến cuối, bao gồm cả các máy khác nhau và cách sử dụng của chúng, phần mềm và các công cụ cần thiết.  Sổ tay gia công CNCmô tả các bước liên quan trong việc thiết lập máy CNC để tùy chỉnh thông số kỹ thuật và thành công thực hiện nó trong một ứng dụng trong thế giới thực . Hình ảnh hữu ích và các minh họa được đặc trưng trong suốt. Cho dù bạn là một sinh viên, người dạy, hoặc chủ doanh nghiệp tìm kiếm để di chuyển từ một quá trình sản xuất hướng dẫn sử dụng để tính chính xác và lặp lại những gì CNC có cung cấp, bạn sẽ được hưởng lợi từ những thông tin chuyên sâu trong nguồn tài nguyên toàn diện này.

Sổ tay Gia công CNC  bao gồm:
* Các loại  xưởng  dựa trên các ứng dụng điều khiển CNC
* Mở rộng hệ thống chuyển động dẫn hướng

* Truyền tải hệ thống
* động cơ Bước và  servo

* Bộ điều khiển phần cứng
* Cartesian phối hợp hệ thống
* CAD (máy tính hỗ trợ thiết kế) và phần mềm CAM (máy tính hỗ trợ sản xuất)
* Tổng quan về ngôn ngữ mã G
* Sẵn sàng hệ thống sản xuất CNC

CNC Machining Handbook: Building, Programming, and Implementation

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *