Cơ học chất lưu – Nguyễn Hữu Thành

-Theo kích thước vĩ mô: Chất lưu là môi trườngliên tục; người ta thường lấy chiều dài đặc trưng L để quan sát kích thước vĩ mô được áp đặt cho vấn đề nghiên cứu.

-Theo kích thước vi mô: Chất lưu là không liên tục nó gồm các phần tử đang xáo động nhiệt liên tục.

-Theo kích thước trung mô: Là kích thước trung gian giữa vĩ mô và vi mô. Chất lưu vẫn là môi trường liên tục

+ Với quan điểm này chât lưu được cắt ra bằng các tế bào phân tố hay phân tố chất lưu = hạt chất lưu (được chứa rất lớn số phân tử).

-Vận tốc của hạt chất lưu tập trung tại điểm M ở thời điểm t bằng giá trị trung bình của các vận tốc của các phần tử được chứa.

Kết luận: Kích thước hạt của chất lưu là trung mô, nó cho phép kết hợp vào hạtđó, nhưng đại lượng vĩ mô để mô tả chất lưu như một môi trường liên tục.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hữu Thành
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?nmfjpn87w1m7is9
[/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Chi tiết máy – Chia sẻ giáo trình chi tiết máy tập 2 ( Nguyễn Trọng Hiệp) | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *