Cơ Học Kết Cấu Tập 2: Hệ Siêu Tĩnh – Gs.Ts.Lều Thọ Trình, 266 Trang

http://www.thuvienso.info
Giáo trình “Cơ Học Kết Cấu” được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu, luyện tập khả năng phân tích tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức của các liên kết, chế tạo các thanh không chính xác.
Về nội dung, giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu về học và dạy phù hợp với chương trình môn học hiện hành trong các trường đại học, không tham vọng trình bày được đầy đủ các khía cạnh phong phú, đa dạng của Cơ học kết cấu.
Sách được biên soạn gồm 2 tập, tập 2 gồm các phần sau:
Chương 5: Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh.
Chương 6: Phương pháp chuyển vị và cách tính hệ phẳng siêu động.
Chương 7: Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp.
Chương 8: Cách tính hệ thanh không gian.
Chương 9: Phương pháp phân phối mômen.
Chương 10: Phương pháp tính gần đúng.
Chương 11: Phương pháp động học.
Chương 12: Khái niệm về cách tính theo trạng thái giới hạn.
Xin trân trọng giới thiệu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lều Thọ Trình
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?5h8f9n5jj8noi86
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *