Cơ sở công nghệ môi trường – Ts.Nguyễn Trung Việt

CHƯƠNG 1     GIỚI THIỆU CHUNG
1.1     Một Số Khái Niệm Cơ Bản
1.2     Công Nghệ Môi Trường
CHƯƠNG 2     CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH LÝ HỌC
2.1     Quá Trình Lắng
2.2     Quá Trình Lọc
2.3     Quá Trình Tuyển Nổi
2.4     Quá Trình Ly Tâm
CHƯƠNG 3     CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HÓA HỌC
3.1     Trung Hòa
3.2     Trao Đổi
3.3     Oxy Hóa Khử
CHƯƠNG 4     CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ
4.1     Quá Trình Keo Tụ – Tạo Bông
4.2     Quá Trình Kết Tủa
4.3     Quá Trình Tuyển Nổi Hóa Học
4.4     Quá Trình Điện Phân
4.5     Quá Trình Hấp Phụ
4.6     Quá Trình Trao Đổi Ion
4.7     Quá Trình Thẩm Thấu
4.8     Quá Trình Trích Ly
4.9     Quá Trình Làm Thoáng và Tách Khí
CHƯƠNG 5     CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC
5.1     Động Học Quá Trình Sinh Học Xử Lý Chất Thải
5.2     Quá Trình Sinh Học Hiếu Khí
5.3     Quá trình sinh học kỵ khí
5.4     Quá trình sinh học tự nhiên & Hồ sinh vật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trung Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?6y3l96wxhzdz479
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *