Cơ sở điều khiển tự động | giáo trình điều khiển tự động

Cơ sở điều khiển từ động là môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp các điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và tần số bằng công cụ toán học. giáo trình cơ sở điều khiển tự động tập trung xét các hệ thống trong miền liên tục và miền rời rạc, đề cặp đến những vấn đề cơ bản nhất của lý thuyết hệ thống điều khiển được ứng dụng cho kỹ thuật. Các phương pháp được đề cập đến trong giáo trình cơ sở điều khiển tự động là phân tích tổng hợp hệ thông phương pháp kinh điển khảo sát theo hàm truyền của hệ thống và phương pháp không gian trạng thái

dieukhientudong

 

Xem online giáo trình Cơ sở điều khiển từ động:

Link download
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pZFZrdGZCWGd3dUk/view?usp=sharing

Tham khảo toàn bộ các giáo trình điều khiển tự động