Cơ sở dữ liệu – Ts.Phạm Thế Quế, 223 Trang

zxc
Chương 1: Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
1.1 Cơ sở dữ liệu là gì.
1.2 Sự cần thiết của các hệ cơ sở dữ liệu.
1.3 Mục tiêu của các hệ cơ sở dữ liệu.
1.4 Mô hình kiến trúc tổng quát 3 mức hệ cơ sở dữ liệu.
1.5 Ngôn ngữ con dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
1.6 Tổ chức lưu trữ dữ liệu.
1.7 Các mô hình xử lý dữ liệu
Chương 2: Các mô hình cơ sở dữ liệu
2.1 Khái niệm mô hình dữ liệu (Data Model)
2.2 Mô hình CSDL phân cấp (Hierarchy Data Model)
2.3 Mô hình CSDL mạng (Network Data Model)
2.4 Mô hình CSDL quan hệ (Ralationship Data Model).
2.5 Mô hình thực thể quan hệ ER (The Entity Relationship Model)
2.6 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Database)
Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ
3.1 Định nghĩa
3.2 Các phép toán đại số cơ bản trên quan hệ.
3.3 Định nghĩa phụ thuộc hàm.
3.4 Hệ tiên đề Armstrong và các phép suy diễn logic.
3.5 Bao đóng & thuật toán xác định bao đóng các thuộc tính
3.6 Tập các phụ thuộc thuộc tương đương và phủ tối tiểu.
3.7 Thuật toán xác định tập phủ tối tiểu
3.8 Khóa của lược đồ quan hệ
3.9 Các thuật toán đoán nhận khóa
Chương 4: Tách – kết nối không tổn thất thông tin
4.1 Khái niệm tách kết nối
4.2 Phép tách kết nối tự nhiên
4.3 Thuật toán kiểm tra tách không tổn thất thông tin
4.4 Tính đúng đắn và độ phức tập của thuật toán
4.5 Phép tách bảo toàn phụ thuộc
4.6 Định nghĩa phụ thuộc chiếu
4.7 Bảo toàn phụ thuộc
4.8 Thuật toán xác định tập pz (F)
4.9 Thuật toán kiểm tra bảo toàn tập phụ thuộc hàm
Chương 5: Chuẩn hóa dữ liệu
5.1 Sự cần thiết chuẩn hóa dữ liệu.
5.3 Các dạng chuẩn lược đồ quan hệ.
5.4 Dạng chuẩn Boyce Codd
5.5 Thuật toán tách – kết nối lược đồ quan hệ không tổn thất thông tin
5.6 Phụ thuộc đa trị MVD (MultiValued Dependency)
5.7 Lược đồ quan hệ dạng chuẩn tư – 4NF (Fouth Normal Form)
5.8 Lược đồ quan hệ dạng chuẩn 5 (5NF)
Chương 6: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
6.1 Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu
6.2 Các phép toán đại số quan hệ
6.3 Các phép toán đại số bổ sung
6.4 Các tính chất của đại số quan hệ
6.5 Đại số quan hệ – ngôn ngữ vấn tin
6.6 Ngôn ngữ cơ sở hệ thống thông tin – ISBL
6.7 Ngôn ngữ vấn tin SQL
6.8 Các ngôn ngữ hướng đối tựơng
6.9 Tối ưu hoá các câu hỏi
Chương 7: Bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu
7.1 Sự cần thiết phải bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu
7.2 Các nguy cơ mất an toàn dữ liệu
7.3 Các kiểu tấn công và các giải pháp bảo mật dữ liệu.
7.4 Tính toàn vẹn
7.5 Vấn đề an toàn và quyền truy nhập cơ sở dữ liệu
7.6 Tính bảo mật trong SQL
7.7 Mã hóa dữ liệu và tính xác thực

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Thế Quế
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.94 MB

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?ezjjtemtn2j
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *