Cơ sở hóa học hữu cơ 1 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 322 Trang

zxcBộ sách “Cơ sở hó học hữu cơ” được biên soạn theo chương trình đào tạo môn học hoá hữu cơ cơ bản ở hệ đại học và hệ cao học trong nhiều năm giảng dạy ở đại học sư phạm . Bộ sách trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, phương pháp tổng hợp, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử. Nội dung bộ sách được trình bày trong 18 chương và chia làm ba tập: – Tập 1: Chương 1 đến chương 7 – Tập 2: Chương 8 đến chương 12 – Tập 3: Chương 13 đến chương 18
Chương 1: Cấu trúc và phản ứng của hợp chất hữu cơ
1.1. Thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ
1.2. Phương pháp mô tả hợp chất hữu cơ
1.3.1 Obitan nguyên tử
1.4. Obitan nguyên tử
1.5. Obitan phân tử
1.6.Tính hình học của phân tử
1.7. Nhóm chức
1.8. Cấu trúc không gian của phân tử hữu cơ
1.9. Hiện tượng đồng đẳng
1..10. Hiện tượng đồng phân
1.11.Phản ứng và cơ chế phản ứng
1.11. Phản ứng và cơ chế phản ứng
1.12. Axit và bazơ hữu cơ
Chương 2: Ankan
2.1. Danh pháp
2.2. Phương pháp tổng hợp
2.3. Tính chất vật lý
2.4. Cấu trúc của ankan
2.5. Đồng phân
2.6. Tính chất hoá học
Chương 3: Hidrocacbon aloxyclic
3.1. Danh pháp
3.2. Phương pháp tổng hợp
3.3. Tính chất vật lý
3.4. Tính bền của vòng
3.5. Tính chất hoá học
3.6. Hợp chất đa vòng
3.7. Steroit
Chương 4: Anken
4.1. Danh pháp
4.2. Phương pháp tổng hợp
4.3. Tính chất vật lý
4.4. Cấu trúc của anken
4.5. Tính bền tương đối của anken
4.6. Tính chất hoá học của anken
Chương 5: Ankyn
5.1. Danh pháp
5.2. Phương pháp tổng hợp
5.3. Tính chất vật lý
5.4. Cấu trúc của ankyn
5.5. Tính chất hoá học
5.6. Polyyn – polyaxetylen
5.7. Enyn
Chương 6: Ankadien
6.1. Ankadien – Allen
6.2. Ankadien lien hợp – 1,3 – butadien
6.3. Polyen
6.4. Cao su
6.5. Terpen – terpenoi – steroit
Chương 7: Aren
7.1. Cấu trúc của benzen
7.2. Tính bền của bezeen
7.3. Phương pháp tổng hợp bezen
7.4. Dẫn xuất của bezen
7.5. Tính chất hoá học của aren
7.6. Aren đa vòng thơm
7.7. Phản ứng đặc trưng của aren
7.8. Khái quát về tính thơm.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Thái Doãn Tĩnh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?3gkp99x4k8j9j7i
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *