Cơ sở hóa học hữu cơ 2 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 436 Trang

zcxChương 8: Dẫn xuất halogen
8.1. Danh pháp
8.2. Phương pháp tổng hợp
8.3. Tính chất vật lý
8.4. Cấu trúc của dẫn xuất halogen
8.5.Tính chất hoá học
8.6. Dẫn xuất flo
8.7. Hợp chất hoạt tính sinh lý
Chương 9: Hợp chất cơ nguyên tố
9.1. Danh pháp
9.2. Phương pháp tổng hợp
9.3. Cấu trúc của hợp chất
9.4. Tính chất vật lý của của hợp chất cơ nguyên tố
9.5. Tính chất hoá học của hợp chất cơ nguyên tố
9.6. Hợp chất cơ natri và cơ liti
9.7. Hợp chất cơ magie
9.8. Hợp chất cơ kẽm
9.9  Hợp chất cơ thuỷ ngân
9.10. Hợp chất cơ boran
9.11. Hợp chất cơ nhôm
9.12. Hợp chất cơ kim của kim loại chuyển tiếp
9.13. Hợp chất cơ silic
9.14. Hợp chất cơ photpho
9.15. Hợp chất cơ lưu huỳnh
Chương 10: Ancol – phenol – Ete
10.1. Ancol – phennol
10.2. Diol
10.3. Diphenol
10.4. Quinon
10.5. Hợp chất polyhidroxyl
10.6. Ete
10.7. Ete vòng
Chương 11: Hợp chất oxo
11.1. Danh pháp
11.2. Phương pháp tổng hợp
11.3. Tính chất vật lý
11.4. Cấu trúc của andehit và xeton
11.5.Tính chất hoá học
11.6. Hợp chất cacbonyl chưa no
11.7. Hợp chất dicabonyl
Chương 12: Axit cacboxylie và dẫn xuất
12.1. Axit monocacboxylie
12.2. Dẫn xuất của axit
12.3. Nitrin axit
12.4. Axit cacboxylic không no và dẫn xuất
12.5. Axit dicacboxylic và dẫn xuất
12.6. Axit tạp chức
12.7. Sáp
12.8. Chất béo – Lipit
12.9. Quá trình tổng hợp  axit béo và chuyển hoá sinh học
12.10. Chất tẩy rửa – xà phòng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Thái Doãn Tĩnh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?d75w5s9nox825ie[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *