Cơ sở hóa học hữu cơ 3 – Pgs.Ts.Thái Doãn Tĩnh, 398 Trang

zxcCơ Sở Hoá Học Hữu Cơ: Bộ sách trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, phương pháp tổng hợp, cấu trúc, tính chất vật lý và hoá học của các hợp chất hidrocacbo, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử. Bộ sách có thể làm giáo trình học tập cho sinh viên các trường đại học, cho hệ cao học; làm tài liệu tham khảo cho các giáo viên phổ thông, các học sinh chuyên hoá, các cán bộ giảng dạy ở bậc đại học và các nghiên cứu sinh, các cán bộ nghiên cứu về hoá hữu cơ.
Chương 13: Hớp chất niơt
13.1. Hợp chất nitrozo
13.2. Hợp chất nitro
13.3. Hợp chất isoxyanat và điisoxyanat
13.4. Hợp chất azit
13.5. Hợp chất điazo
13.6. Amin
13.7. Hợp chất amoni bậc bốn
13.8. Muối điazoni
13.9. Amin không no – enamin và axometyl
13.10. Điamin
13.11. Chất màu
13.12. Tổng hợp hữu cơ
Chương 14: Hợp chất dị vòng
14.1. Hợp chất dị vòng không thơm
14.2. Hợp chất dị vòng thơm
14.3. Pyron
14.4. Ancaloit
14.5. Chất kháng sinh
Chương 15: Hiđoxo và hiđratcacbon
15.1. Hợp chất
15.2. Hiđratcacbon
15.3. Quang tổng hợp các chất đường
Chương 16: Aminoaxit – protit
16.1. Aminoaxit
16.2. Peptit
16.3. Protit
16.4. Nucleopeoteit – axit nucleic
16.5. Enzym – coenzym
16.6. Thức ăn nhân tạo
16.7. Vitamin
Chương 17: Hợp chất cao phân tử
17.1. Sự khác nhau giữa hợp chất cao và thấp phân tử
17.2. Danh pháp polyme
17.3. Phân loại polyme
17.4. Phương pháp tổng hợp polyme
17.5. Monome – nguyên liệu đầu cho tổng hợp polyme
17.6. Phản ứng trùng hợp
17.7. Phản ứng đồng trùng hợp hợp
17.8. Phản ứng trùng hợp phân bậc
17.9. Phương pháp thực nghiệm tiến hành trùng hợp
17.10. Phản ứng trùng ngưng
17.11. Cấu trúc phân tử polyme
17.12. Trạng thái vật lý của polyme
17.13. Tính chất của polyme
17.14. Elsatome – Cao su
17.15. Chất dẻo
17.16. Tơ – sợi
17.17. Nhựa trao đổi ion
Chương 18: Phương pháp phổ trong hoá hữu cơ
18.1. Phổ điện từ
18.2. Quang phổ electron
18.3. Phổ hồng ngoại
18.4. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
18.5. Quang phổ khối.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Thái Doãn Tĩnh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?lb898r7vo16gk02
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *