Cở sở kỹ thuật điện-điện tử

Tài liệu hướng dẫn học tập môn học này được biên soạn dựa theo bài giảng môn học “Cơ sở Kỹ thuật điện – Điện tử” dành cho hệ Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Với mục đích trình bày các nội dung chủ yếu của môn học cho hệ đào tạo từ xa, tài liệu này được biên soạn và sắp xếp lại bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất (Chương 1): Cung cấp cho người đọc các vấn đề cơ bản của mạch điện, các định luật và các phương pháp phân tích mạch điện.
Phần thứ hai (Chương 2): Bao gồm các nội dung về các linh kiện bán dẫn và linh kiện quang điện tử.
Phần thứ ba (Chương 3, 4, 5, 6): Gồm các nội dung về kỹ thuật mạch điện tử bao gồm:
– Các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzito, IC khuếch đại thuật toán…và các mạch khuếch đại công suất
– Các mạch lọc tần số.
– Các mạch tạo tín hiệu hình sin, xung vuông, xung tam giác, răng cưa.
– Các mạch biến đổi tần số: Mạch điều chế biên độ, điều tần, điều pha. Các mạch tách sóng điều biên, điều tần, điều pha. Các mạch trộn tần, nhân tần, chia tần.
Phần thứ tư (Chương 7): Là nội dung cơ bản về các mạch cung cấp nguồn cho các thiết bị điện tử, viễn thông. Phần này bao gồm các mạch chỉnh lưu, lọc nguồn, các mạch ổn định và bảo vệ nguồn điện.

 

http://rapidshare.com/files/85862651/Co_so_ky_thuat_dien_-_dien_tu.pdf

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *