Cơ sở máy công cụ

MỤC LỤC

■ ■
Lời giói thiệu Lời nói đầu

Chương 1. Động học máy công cụ

1.1. Đại cương về máy công cụ

1.2. Chuyển động tạo hình của máy cắt kim loại

1.3. Sơ đồ kết cấu động học tổ hợp chuyển động của máy cắt kim loại

1.4. Chuyển động của máy cắt kim loại

1.5. Các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ

1.6. Cơ cấu tổng hợp chuyển động và đảo chiều trong máy công cụ

Chương 2. Máy tiện

2.1. Công dụng và phân loại máy tiện

2.2. Máy tiện ren vít vạn năng 1K62

2.3. Máy tiện ren vít vạn năng T616

2.4. Máy tiện ren vít vạn năng 1A616

2.5. Máy tiện hớt lưng

2.6. Máy tiện tự động

2.7. Máy tiện điểu khiển số CNC

Chương 3. Máy phay

3.1. Công dụng, ký hiệu và phân loại

3.2. Máy phay vạn năng nằm ngang 6H82 (P623)

3.3. Đầu phân độ vạn năng

3.4. Máy phay điểu khiển số CNC

3.5. Một số loại máy phay khác

Chương 4. Máy chuyển động thẳng

4.1. Máy bào

4.2. Máy xọc

4.3. Máy chuốt

Chương 5. Máy khoan – doa

5.1. Công dụng và phân loại máy khoan – doa

5.2. Máy khoan đứng 2A150

5.3. Máy khoan cần 2B56 163

5.4. Máy do 2620A 168

Chương 6. Máy mài 172

6.1. Công dụng và phân loại máy mài 172

6.2. Chuyển động cơ bản của máy mài 172

6.3. Máy mài tròn ngoài 174

6.4. Máy mài tròn trong 180

6.5. Máy mài không tâm 185

6.6. Máy mài mặt phẳng 190

Chương 7. Máy gia công bánh răng 195

7.1. Phương pháp gia công bánh răng và phân loại máy gia công bánh răng 195

7.2. Máy gia công bánh răng trụ 197

7.3. Máy lăn răng 5M324A và 5K310 201

7.4. Máy xọc răng 210

7.5. Máy gia công bánh răng côn răng thẳng 221

7.6. Máy gia công bánh răng côn răng cong 236

7.7. Máy gia công tinh bánh răng 246

Chương 8. Máy gia công tia lửa điện 262

8.1. Phương pháp gia công tia lửa điện 262

8.2. Máy gia công tia lửa điện xung định hình CNC Maho kiểu HS 300E 265

8.3. Máy gia công tia lửa điện – cắt dây CNC ROBOFIL 390

(của hãng Charmilles) 266

Chương 9. Tính toán và điểu chỉnh máy 268

9.1. Điều chỉnh máy tiện vạn năng 268

9.2. Tính toán điều chỉnh máy tiện tự động 276

Tài liệu tham khảo 307

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?xr62k4vcrp9s9p3
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *