Coaching Competencies and Corporate Leadership

Tracey Weiss, “Coaching Competencies and Corporate Leadership”
English | 2003 | ISBN 1574443194 | 240 pages | PDF | 3 MB
Cuốn sách này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu huấn luyện khả năng lãnh đạo và hiện thực của nó. Các tác giả đã đưa ra một câu trả lời hai tầng cho câu hỏi phức tạp này. Họ giải thích huấn luyện năng lực có hiệu quả như thế nào và các chương trình phản hồi 360 độ có thể giúp các tổ chức đạt được mục tiêu của mình ra sao, đồng thời cũng giải thích làm thế nào để một chương trình huấn luyện năng lực trọng tâm được thực hiện thành công. Bên cạnh đó tác giả còn bàn luận về phương pháp áp dụng các chương trình phản hồi 360 độ thành một công cụ để phát triển nhân viên. Theo đó, hai chương trình này sẽ giúp các công ty double-punch phát triển và giữ chân những nhân viên có thể đưa tổ chức của mình vươn tới một tầm cao mới của sự thành công.
***************************

Coaching Competencies and Corporate Leadership closes the gap between the need for leadership coaching and its actualization. The authors provide a two-tier answer to this complex question. They explain how effective competency coaching and 360-degree feedback programs can help organizations reach their goals and demonstrate how a core competency-coaching program can be successfully implemented. They discuss how to use 360-degree feedback programs as a tool for employee development. Together, these two programs provide the double-punch companies need to develop and retain employees who propel their organizations to new levels of success.

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *