Coaching Knock Your Socks Off Service

Ron Zemke, Kristin Anderson, “Coaching Knock Your Socks Off Service”
English | 1996 | ISBN: 0814479359 | 160 pages | epub | 3 MB
Khái niệm “dịch vụ sửng sốt, khách hàng sững sờ” không còn mới mẻ nữa. Nó đòi hỏi phải có sự rèn luyện liên tục. Nhờ hai tác giả Kristin Anderson và Ron Zemke, các nhà lãnh đạo đã có được hướng dẫn thiết thực cho những thách thức thường ngày trong đào tạo dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Phiên bản ” Dịch vụ sửng sốt, khách hàng sững sờ” mới nhất này là một cẩm nang tuyệt vời giúp nhân viên trau dồi kỹ năng của mình, duy trì động lực làm việc, và đối mặt giải quyết các tình huống mới. Các tác giả đã đưa ra một mô hình đào tạo thành công cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào, và họ cũng hướng dẫn độc giả phương pháp áp dụng vào xử lý các tình huống quen thuộc. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ được các chiến lược của Zemke và Anderson trong giải quyết các vấn đề huấn luyện khó khăn nhất. Và bạn sẽ học hỏi được kỹ năng quan trọng nhất- huấn luyện nhân viên đồng bộ- một nhu cầu ngày càng gia tăng trong thời đại  tốn ít ê-kip  và  bỏ ít làm nhiều ngày nay
**************************

Knock your socks off service doesn’t just happen. It requires coaching on an ongoing basis. Now, thanks to authors Kristin Anderson and Ron Zemke, supervisors have a practical guide to the day-to-day challenges that arise in training superior customer service people. This newest Knock Your Socks Off book explains how to help frontline employees hone their skills, maintain the motivation to perform, and meet new situations head-on. The authors present a model for successfully coaching anyone, anywhere, and they show readers how to apply it in familiar coaching situations. Everyone can appreciate Zemke and Anderson’s strategies for handling the toughest coaching problems. And they will learn a most important new skill- teaching employees to be peer coaches, a growing need in the current era of teams and of doing more with less.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *