Coaching Made Easy Step-By-Step Techniques That Get Results

Robin Prior, Mike Leibling, “Coaching Made Easy: Step-By-Step Techniques That Get Results”
English | 2003 | ISBN: 074943953X | 181 pages | PDF | 3 MB
Đã bao giờ bạn muốn tạo ra sự thay đổi một cách dễ dàng  chưa? Bạn có muốn khai thác sức mạnh của coaching? Và giờ, giải pháp ngay đang ở trong tầm tay của bạn rồi đây. Chỉ với một quá trình đơn giản gồm ba bước trong cuốn sách này có thể giúp bất cứ ai trở thành một huấn luyện viên thực thụ.
**************************

Have you ever wanted to make change happen more easily? Do you want to harness the power of coaching? Is so, help is at hand, as the simple three-step process in this book can help anyone become an effective coach.

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *