Computer Aided and Integrated Manufacturing Systems, Volume 4: Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)

Computer Aided and Integrated Manufacturing Systems, Volume 4: Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM) By Cornelius T. Leondes
2003 | 312 Pages | ISBN: 9812389806 | PDF | 31 MB

Đây là một trong năm volume tài liệu tham khảo vô giá về các chủ đề rất rộng và rất có ý nghĩa của các hệ thống có máy tính hỗ trợ và tích hợp sản xuất. Nó là một tập hợp các volume có tiêu đề rõ ràng và cũng rất logic bởi các chuyên gia hàng đầu trên trường quốc tế.
Các kỹ thuật và công nghệ được sử dụng trong máy tính hỗ trợ và tích hợp hệ thống sản xuất đã ra đời, và không có nghi ngờ gì nữa nó sẽ  được tiếp tục sản xuất, cải tiến lớn về năng suất, được định nghĩa là các hàng hóa và dịch vụ được tạo ra ứng với mỗi giờ làm việc. Ấn phẩm này thích hợp  đặc biệt với việc sử dụng lao động và vốn hiệu quả hơn, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin. Cùng năm volume giải quyết toàn diện các kỹ thuật và công nghệ chính có liên quan.

 

Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing (CAD/CAM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *