Công nghệ sản xuất Protein, Axit amin và Axit hữu cơ – Minh Hạnh, 66 Trang

zxPHẦN I: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN TỪ VI SINH VẬT
Chương 1: Khái niệm chung về vi sinh vật
Chương 2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ thu nhận các sản phẩm protein
Chương 3: Sản xuất protein từ các nguồn hydrat cacbon
Chương 4: Công nghệ sản xuất protein từ nguồn cacbua dầu mỏ, khí đốt
Chương 5: Sản xuất thức ăn protein từ vi sinh vật
PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN
Chương 1: Khái quát chung về axit amin
Chương 2: Sản xuất lizin
Chương 3: Sản xuất axit glutamic
Chương 4 : Sản xuất valin và triptophan
PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ
Chương 1: Axit xitric
Chương 2: Axit lactic
Chương 3: Axit axetic

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trương Thị Minh Hạnh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?jpytn528396ojfo
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *