Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất

Nước Việt Nam đang trờn đường hội nhập vào nền kinh tế thị trường. Với những bước đi đầu tiờn trong cụng việc đú đũi hỏi cỏc đơn vị kinh doanh trong nước phải theo sỏt sự biến động của thị trường. Đặc biệt là nền kinh tế đa dạng hoỏ nhiều thành phần như hiện nay, thỡ đơn vị kinh doanh phải thường xuyờn tỡm hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiờu dựng. Để từ đú cú cỏc phương phỏp nhằm phỏt triển kinh doanh của đơn vị mỡnh.
Nhỡn chung doanh nghiệp muốn phỏt triển thỡ họ phải đạt được hiệu quả kinh doanh với mức lợi nhuận cao để cú thể tồn tại và tỏi đầu tư. Muốn vậy thỡ doanh nghiệp phải cú những chớnh sỏch để tạo ra doanh thu lớn hơn chi phớ mà doanh nghiệp đó bỏ ra.
Cựng với sự đi lờn của đất nước thỡ lĩnh vực điện cơ luụn phải chiếm một vị trớ quan trọng, Cụng ty TNHH Nhà nước một thành viờn điện cơ Thống Nhất ra đời. Những kết quả mà cụng ty đó đạt được trong những năm gần đõy ngày càng khẳng định được vị trớ của mỡnh trờn thị trường, cũng như đối với bạn hàng. Cú được thành tựu như vạy đú cũng là nhờ sự nỗ lực của cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn toàn cụng ty, hơn nữa cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn luụn được đặt lờn hàng đầu.
Dưới đõy là bản bỏo cỏo thực tập cuối khoỏ của em với nội dung chớnh như sau:
Phần I: Khỏi quỏt chung về tỡnh hỡnh của Cụng ty TNHH Nhà nước một thành viờn Điện cơ Thống nhất.
Phần II: Nghiệp vụ chuyờn mụn
Phần III: Nhận xột và kiến nghị.

http://www.fileden.com/files/2009/4/11/2399646/Free_Ke%20toan/KT238.doc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *