Creative Thinkering Putting Your Imagination to Work

Michael Michalko – Creative Thinkering: Putting Your Imagination to Work
Published: 2011-09-06 | ISBN: 160868024X | EPUB / MOBI | 256 pages | 3 MB / 3 MB
Tại sao không phải là tất cả mọi người đều sáng tạo? Tại sao giáo dục lại không nuôi dưỡng sự khéo léo hơn? Tại sao chuyên môn thường là kẻ thù của sự đổi mới? Chuyên gia sáng tạo ăn khách nhất-Michael Michalko sẽ cho bạn thấy trong mọi lĩnh vực của đời sống:  từ kinh doanh, khoa học cho đến chính phủ, nghệ thuật, và thậm chí cả trong cuộc sống hằng ngày  sáng tạo tự nhiên thường bị hạn chế bởi những định kiến ​​của logic và cấu trúc của các phạm trù, khái niệm đã được thừa nhận. Thông qua những bài tập theo trình tự, các chiến lược được minh họa, và những ví dụ thực tế truyền cảm hứng, tác giả đã chỉ ra phương pháp giúp người đọc giải phóng tư duy và mở rộng cánh cửa trí tưởng tượng bằng cách học tập để tổng hợp các đối tượng khác nhau, suy nghĩ một cách nghịch lý, và tranh thủ sự giúp đỡ của tiềm thức. Ông cũng tiết lộ những thái độ và cách tiếp cận của các thiên tài cổ phiếu –  bất cứ ai cũng có thể là đối thủ cạnh tranh. Hấp dẫn và thú vị, chiến lược của  Michalko sẽ ươm mầm cho những ý tưởng chợt bừng sáng có thể thay đổi cuộc sống của bạn một cách tốt đẹp hơn.
****************************

Why isn’t everyone creative? Why doesn’t education foster more ingenuity? Why is expertise often the enemy of innovation? Best-selling creativity expert Michael Michalko shows that in every field of endeavor, from business and science to government, the arts, and even day-to-day life — natural creativity is limited by the prejudices of logic and the structures of accepted categories and concepts. Through step-by-step exercises, illustrated strategies, and inspiring real-world examples he shows readers how to liberate their thinking and literally expand their imaginations by learning to synthesize dissimilar subjects, think paradoxically, and enlist the help of the subconscious mind. He also reveals the attitudes and approaches diverse geniuses share — and anyone can emulate. Fascinating and fun, Michalko’s strategies facilitate the kind of light-bulb moment thinking that changes lives — for the better.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *