Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Để hoàn thành luận văn “ Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam – Thực trạng và giải pháp “ tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, các cô giáo trong Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội; của các chuyên gia đầu ngành Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối; của Tổng Công ty Chè Việt Nam – VINATEA- và Hiệp Hội Chè Việt Nam -VITAS – và nhiều chuyên viên kinh tế, khoa học kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ này, đặc biệt là cảm ơn:
– Nhà giáo Tiến sĩ Từ Quang Phương – Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Đầu tư, Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội – người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành nội dung Thực tập chuyên đề;
– Tiến sĩ Nguyễn Tấn Phong – Tổng thư ký Hiệp hội chè Việt Nam;
– Ông Bạch Quốc Khang – Tiến sĩ khoa học – Cục trưởng và các ông Cục phó : Nguyễn Đức Xuyền, Vũ Công Trứ, Đỗ Chí Cường và các chuyên viên của Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tiếp cận các tài liệu chuyên ngành để hoàn thành việc thực tập chuyên đề của tôi

 

http://www.mediafire.com/?1u4au1n16u1l7tn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *