Đề cương bài giảng 8051 Starter Kit

Untitled

 Chương I: Giới thiệu họ Vi điều khiển 8051 Vi điều khiển 8051

Chương II: Các ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển

Chương III: Hướng dẫn sử dụng trình biên dịch Keil c cho họ vi điểu khiển 8051

Chương IV: Hướng dẫn thực hiện một số bài thí nghiệm mẫu với 8051 Stater Kit

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *