[Đề tài] Ảnh hưởng của quá trình xử lí ô nhiễm vi sinh vật – Ts.Đỗ Ngọc Khuê

_ Ảnh hưởng của các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước vè không khí bởi 5 loại vi sinh vật độc hại…
_ Cơ sở khoa học dịch tễ học của 5 loại vi sinh vật nguy hiểm ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.
_ Đặc điểm dịch tễ học bệnh than.
_ Đặc điểm dịch tễ học bệnh thương hàn.
_ Đặc điểm dịch tễ học bệnh tả.
_ Đặc điểm dịch tễ học bệnh lỵ trực khuẩn.
_ Đặc điểm dịch tễ học bệnh dịc hạch.
_ Tình hình nghiên cứu trên thế giới.
_ Tình hình nghiên cứu trong nước.
_ Các biện pháp phòng chống và xử lý vệ sinh ô nhiễm vũ khí sinh học.
_ Ảnh hưởng của khử trùng nước đối với môi trường và sức khỏe con người.
_ Các tác nhân khử trùng nước.
_ Lựa chọn phương pháp khử trùng nước đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
_ Ảnh hưởng của các yếu tố khoa học có nguy cơ cao đối với môi trường và sức khỏe con người xảy ra trong quá trình xử lý.
_ Nghiên cứu phân tích một số chỉ tiêu liên quan đến vệ sinh môi trường nước và không khí tới sức khỏe con người do xử lý.
_ Đối tượng nghiên cứu.
_ Phương pháp nghiên cứu.
_ Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
_ Kết quả và khuyến nghị.
_ Tài liệu tham khảo.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Ngọc Khuê
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?d30godtsc1daddg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *