[Đề tài] Áp Dụng Công Nghệ Sinh Học Để Xử Lý Nước Thải – Ths.Lê Thị Đức

zxc_ “Nghiên cứu áp dụng CNSH để xử lý nước thải có chất độc hại là thành phần thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc gợi nổ, thuốc nhuộm đen vũ khí và nhiên liệu tên lửa “ là một nhánh của đề tài Nhà nước KC.04.10: “Nghiên cứu CNCH xử lý chất thải quốc phòng đặc chủng và sự ô nhiễm VSV độc hại”. Mục tiêu chính của đề tài nhánh là ứng dụng thành tựu Công nghệ vi sinh (dựa trên khả năng phân chất thải của VSV trong tự nhiên) để xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm các chất độc hại khó phân hủy của công nghiệp quốc phòng (TNT, DNT, AS…và các hợp chất độc hại khác)…
_ Sau 3 năm nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả như là: đã nghiên cứu các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển và khả năng phân hủy các chất ô nhiễm độc hại của các VSV đã tuyển chọn, lần đầu tiên ở trong nước đã chế tạo được 4 loại chế phẩm VSV có nồng độ VSV đạt 109 – 1010 CFU/g chế phẩm, có khả năng chuyển hóa và phân hủy được trên 85% ô nhiễm là thành phần thuốc phóng, thuốc nổ, thuốc gợi nổ và các chất ô nhiễm đặc thù quốc phòng khác (TNT, DNT, AS, NG) có trong nước thải. Thời gian bảo quản chế phẩm ở nhiệt độ phòng tốt là 6 tháng kể từ khi sản xuất, góp phần đào tạo được 2 thạc sĩ, 1 cữ nhân và 7 bài báo đã được công bố theo hướng nghiên cứu của đề tài…
_ Nội dung chính của báo cáo bao gồm:
–    Chương I: Nghiên cứu được áp dụng CNSH để xử lý nước thải chứa 2 , 4, 6 Trinitrotoluen (TNT) và Dinitrotoluen (DNT) từ quá trình sản xuất thuốc nổ.
–    Chương II: NC áp dụng CNSH xử lý nước thải chứa axit styphic từ quá trình sản suất thuốc gợi nổ.
–    Chương III: Nghiên cứu ứng dụng CNSH xử lý nước thải chứa Nitroglycerin (NG) và Nitrocellulose (NC) từ quá trình sản xuất thuốc phóng…
–    Chương IV: Nghiên cứu áp dụng CNSH xử lý nước thải từ quá trình nhuộm đen vũ khí và phục hồi nhiên liệu tên lửa hồng.
–    Chương V: Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dạng Moldul quy mô phòng thí nghiệm công suất 30L/ngày.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Thị Đức
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?dcpiuypoc5ca3z0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *