Chưa phân loại

Đề tài Cơ chế chịu lực của cầu vòm ống thép nhồi bê tông

Untitled

 

Luận văn gồm 5 chương
Chương I: Tổng quan về kết cấu ống thép nhồi bê tông và
cầu vòm ống thép nhồi bê tông
Chương II: Đặc điểm kết cấu ống thép nhồi bê tông và
cầu vòm ống thép nhồi bê tông
Chương III: Cơ chế chịu lực của kết cấu ống thép nhồi bê tông
Chương IV: Ứng dụng thiết kế cầu vòm ống thép nhồi bê tông
Chương V: Kết luận

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/d6k7j47f80hjtxn/Đề_tài_Cơ_chế_chịu_lực_của_cầu_vòm_ống_thép_nhồi_bê_tông.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button