Chưa phân loại

Đề tài Nghiên cứu về vi điều khiển PIC 16F877A và một số ứng dụng

Capture

 

MỤC LỤC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN.

1.1     GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN

1.1.1  GIỚI THIỆU CHUNG

1.1.2  PHÂN LOẠI

1.1.3  CẤU TRÚC TỔNG QUAN CỦA VDK

1.2     KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC

1.2.1 PIC LÀ GÌ ?

1.2.2 KIẾN TRÚC PIC

1.2.3   RISC VÀ CISC

1.2.4   PIPELINING.

1.2.5  CÁC DÒNG PIC VÀ CÁCH LỰA CHỌN VI ĐIỀU KHIỂN PIC

1.2.6  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC

1.2.7  MẠCH NẠP PIC

CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG

2.1.1  CÁC DẠNG SƠ ĐỒ CHÂN

2.1.2   SƠ ĐỒ KHỐI VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A

2.1.3   CHỨC NĂNG CÁC CHÂN CỦA PIC16F877A.

2.1.4  ĐẶC ĐIỂM VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A.

2.2 TỔ CHỨC BỘ NHỚ.

2.2.1  BỘ NHỚ CHƯƠNG TRÌNH.

2.2.2 BỘ NHỚ DỮ LIỆU.

2.2.3 STACK.

2.3 CÁC CỔNG XUẤT NHẬP CỦA PIC16F877A.

2.3.1 PORTA.

2.3.2 PORTB.

2.3.3 PORTC.

2.3.4 PORTD.

2.3.5 PORTE.

2.4   TIMER 0.

2.5   TIMER1.

2.6  TIMER2.

2.7   ADC.

2.8   COMPARATOR.

2.9    CCP (CAPTURE/COMPARE/PWM)

2.10 GIAO TIẾP NỐI TIẾP.

2.11  CỔNG GIAO TIẾP SONG SONG PSP (PARALLEL SLAVE PORT)

2.12 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CPU.

2.12.1 BỘ DAO ĐỘNG (OSCILLATOR)

2.12.2 CÁC CHẾ ĐỘ RESET.

2.12.3 NGẮT (INTERRUPT)

2.12.4 WATCHDOG TIMER (WDT)

2.12.5 CHẾ ĐỘ SLEEP.

2.13    TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC..

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG PIC 16F877A XÂY DỰNG BỘ KIT THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN..

3.1     GIỚI THIỆU..

3.2     TRÌNH TỰ THIẾT KẾ.

3.3     MẠCH NGUYÊN LÝ CỦA BỘ KIT VÀ NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH..

3.3.1   Mạch nguyên lý.

3.3.2   Nguyên tắc vận hành bộ kit

3.4     NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG KHỐI.

3.4.1 Khối quét Led 7 thanh.

3.4.2 Khối quét LED ma trận.

3.4.3 Khối Đo nhiệt độ hiển thị LCD..

3.4.4 Khối bàn phím.

3.4.5 Điều khiển động cơ (PWM)

3.4.6  Hiển thị vào ra bằng LED đơn.

3.4.7  Khối truyền thông nối tiếp (USART).

3.4.8 Khối nguồn.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/4me7xwfr5ml90b3/Đề_tài_Nghiên_cứu_về_vi_điều_khiển_PIC_16F877A_và_một_số_ứng_dụng.doc
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button