Chưa phân loại

Đề tài Nguyên lí vận hành máy điện

van hanh may dien

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN

Bài 1: Cơ sở lý thuyết máy điện

Bài 2: Máy điện không đồng bộ

Bài 3: Cơ sở thiết kế bộ dây quấn stato động cơ không đồng bộ

Bài 4: Kỹ thuật quấn dây

PHẦN II: CÔNG NGHỆ QUẤN DÂY VÀ SỐ LIỆU KỸ THUẬT

I. Yêu cầu kỹ thuật

II. Công nghệ và số liệu kỹ thuật

1. Bài tập về dây quấn khuôn phân tán 1 lớp

2. Bài tập về dây quấn khuôn đồng tâm tập trung 1 lớp. PHẦN III: KẾT LUẬN

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=386 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button