Chưa phân loại

Đề tài Thiết kế cần trục cáp CT1,5T

may can truc cap

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦN TRỤC THÁP CT1,5 4

1.1. Cấu tạo chung và các thông số hình học của máy. 4

1.1.1.Công dụng. 4

1.1.3. Đầu đề thiết kế cần trục tháp: 6

1.1.4. Các kích thước hình học (hình 1) 7

1.2.Tải trọng tác dụng lên cần trục tháp: 7

1.2.1. Tải trọng nâng danh nghĩa Qdn = 1,5t = 15000(N) 7

1.2.2.Trọng lượng bản thân máy lấy theo máy cơ sở. 7

1.2.3.Tải trọng gió 8

1.2.4.Tải trọng quán tính. 9

CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN CHUNG CÁC CƠ CẤU 11

2.1. Cơ cấu di chuyển cần trục 11

2.1.1.Chọn sơ đồ dẫn động cơ cấu di chuyển 11

2.1.2-Xác định lực nén bánh 11

2.1.3.Xác định lực cản di chuyển cần trục. 13

2.1.4.Tính công suất động cơ và chọn động cơ. 14

2.2.Cơ cấu nâng 15

2.2.1.Sơ đồ dẫn động cơ cấu nâng 15

2.2.2.Chọn palăng cáp, đường kính tang và puly. 15

2.2.3.Chọn móc treo. 16

2.2.4.Chọn động cơ điện. 16

2.3.Cơ cấu quay. 17

2.3.1. Sơ đồ dẫn động. 17

2.3.2.Xác định các phản lực tựa và chọn ổ. 17

2.3.3.Xác định lực cản quay. 18

2.3.4.Chọn động cơ cơ cấu quay. 19

2.4.Cơ cấu thay đổi tầm với 19

2.4.1.Sơ đồ dẫn động. 19

2.4.2.Xác định các thông số hình học. 20

2.4.3.Tính lực căng trong palăng nâng cần Sp và lực căng cần Sc. 20

CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN RIÊNG CƠ CẤU DI CHUYỂN. 22

3.1.Chọn sơ đồ dẫn động cơ cấu di chuyển 22

3.2-Xác định lực nén bánh 22

3.3.Xác định lực cản di chuyển cần trục và tính công suất động cơ. 24

3.4. Kiểm tra động cơ và chọn phanh cơ cấu di chuyển. 26

3.5.Chọn lhớp nối 29

CHƯƠNG IV. TÍNH ỔN ĐỊNH CẦN TRỤC 30

4.1.Vị trí tính toán. 30

4.2.Kiểm tra ổn định cho cần trục 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 34

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=376 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button