Đề tài Thiết kế khuôn nhiều mẫu và ứng dụng phần mềm moldflow mô phỏng quá trình gia công sản phẩm nhựa

Autodesk Moldflow là một phần mềm mô phỏng ép nhựa của hãng Autodesk cung cấp các công cụ giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa việc thiết kế các bộ phận nhựa trong khuôn ép nhựa và dòng chảy nhựa trong quá trình đúc ép nhựa. Nhiều công ty trên thế giới sử dụng phần mềm Autodesk Moldflow Insight để mô phỏng quá trình đúc ép nhựa làm giảm nhu cầu cho việc thử nghiệm các mẫu thực tế tốn kém, cũng như dự đoán và giải quyết được các khuyết tật và đưa ra thị trường nhanh chóng.


Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *