Đề tài Tìm hiểu đồ gá trên Máy Cnc

DO GA CNC

MỤC LỤC

PHẦN I :GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC 5

1.1. Đặc điểm của đồ gá trên máy công cụ CNC : 5

1.2. Yêu cầu đối với chi tiết gia công trên các máy CNC : 5

1.3. Phân loại đồ gá trên máy CNC : 6

1.3.1. Đồ gá vạn năng không điều chỉnh : 6

1.3.2. Đồ gá vạn năng điều chỉnh : 9

1.3.3. Đồ gá chuyên dùng điều chỉnh : 9

1.3.4. Đồ gá vạn năng – lắp ghép : 10

1.3.5. Đồ gá lắp ghép điều chỉnh : 11

1.3.6. Đồ gá chuyên dùng : 12

Điêu khắc gỗ với Jdpaint

Điêu khắc gỗ với Jdpaint

Vẽ mẫu điêu khắc và gia công mẫu

Cắt ghép mẫu phức tạp

Điêu khắc mẫu khó, hoa văn, tranh ảnh

PHẦN II: TÌM HIỂU VỀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY TIỆN 14

2.1. Đồ gá trên máy tiện CNC: 14

2.1.1. Mâm cặp: 17

2.1.2. Kẹp rút : 19

2.1.3. Tốc cặp-Mũi tâm : 20

2.1.4. Trục gá bung: 22

2.1.5. Mân hoa : 23

2.1.6. Luy-nét : 24

PHẦN III : TÌM HIỂU VỀ ĐỒ GÁ TRÊN MÁY PHAY 25

3.1 Giới thiệu chung 25

3.2 Đồ gá kẹp cơ khí 27

3.2.1 Bàn kẹp 27

3.2.2 Đầu phân độ 28

3.2.3 Ê-tô 28

3.3 Đồ gá kẹp thủy lực và khí nén 30

3.3.1 Ê-tô 30

2.2.3 Đồ gá kẹp bằng từ tính 35

Vận hành Phay CNC

Vận hành CNC

Lập trình tay-SSCNC-CimcoEdit

Thực hành trực tiếp trên máy

Lập trình Phay – Tiện

PHẦN II : MỘT SỐ LOẠI ĐỒ GÁ ĐẶC BIỆT: 36

2.1. Đồ gá bàn xoay: 36

2.1. Phân loại : 36

2.1.1. Loại tiêu chuẩn : 36

2.1.2. Loại bàn xoay có động cơ lắp phía sau : 37

2.1.3. Loại bàn xoay có lỗ trục chính lớn : 38

2.1.4. Loại bàn xoay có nhiều trục : 38

2.1.5. Loại bàn xoay nghiêng : 39

2.2. Ứng dụng : 40

Link tải
http://www.mediafire.com/view/g66cbgg5t54a398/tim_hieu_do_ga_tren_may_cnc_LIWe1rbpZk_20130113023504_4.doc

One Comment

  1. Em muốn tìm tài liệu để vận hành máy tiện CNC ạ . Mong nhận được sự giúp đỡ từ các anh chị

Leave a Reply

Your email address will not be published.