Điện tử số – Ths.Trần Thị Thúy Hà, 246 Trang

 

zxc
Chương 1: Hệ đếm 1.1 Khái niệm chung
1.2 Biểu diễn số
1.3 Chuyển đổi giữa các hệ đếm
1.4 Số nhị phân có dấu
1.5 Dấu phẩy động
Chương 2 : Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
2.1 Đại số Boole
2.2 Các phương pháp biểu diễn hàm Boole2.2.1 Bảng trạng thái.
2.2.2 Bảng Karnaugh
2.2.3 Phương pháp đại số
2.3 Các phương pháp rút gọn hàm2.3.1 Phương pháp đại số
2.3.2 Phương pháp bảng Karnaugh
2.3.3 Phương pháp Quine Mc. Cluskey
Chương 3: Cổng logic 3.1 Các cổng logic và các tham số chính3.1.1 Cổng logic cơ bản
3.1.2 Logic dương và logic âm
3.1.3 Một số cổng ghép thông dụng
3.1.4 Các tham số chính
3.2 Các họ cổng logic3.2.1 Họ DDL
3.2.2 Họ DTL
3.2.3 Họ RTL
3.2.4 Họ TTL
3.2.5 Họ MOSFET
3.3 Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản3.3.1 Giao tiếp giữa TTL-CMOS
3.3.2 Giao tiếp giữa CMOS-TTL
Chương 4: Mạch logic tổ hợp 4.1 Khái niệm chung
4.2 Phân tích mạch logic tổ hợp
4.3 Thiết kế mạch logic tổ hợp
4.4 Hazard trong mạch tổ hợp
4.5 Mạch mã hoá và giải mã 4.5.1 Một số loại mã thông dụng
4.5.2 Mạch mã hóa và biến mã
4.5.3 Mạch giải mã
4.6 Mạch hợp kênh và phân kênh
4.7 Mạch số học
4.8 Mạch tạo bit và kiểm tra chẵn – lẻ
4.9 Đơn vị số học và logic (ALU)
Chương 5 : Mạch logic tuần tự 5.1 Khái niệm chung
5.2 Phần tử nhớ trong mạch tuần tự5.2.1 Trigger
5.2.2 Chuyển đổi giữa các loại Trigger
5.3 Phương pháp mô tả mạch tuần tự5.3.1 Bảng trạng thái
5.3.2 Đồ hình trạng thái (State Machine)
5.4 Phân tích và thiết kế mạch tuần tự
5.5 Mạch tuần tự đồng bộ5.5.1 Phân tích mạch tuần tự đồng bộ
5.5.2 Thiết kế mạch tuần tự đồng bộ
5.6 Mạch tuần tự không đồng bộ5.6.1 Phân tích mạch tuần tự không đồng bộ
5.6.2 Thiết kế mạch tuần tự không đồng bộ
5.7 Hiện tượng chu kỳ và chạy đua trong mạch không đồng bộ5.7.1 Hiện tượng chu kỳ
5.7.2 Hiện tượng chạy đua.
5.8 Mạch tuần tự thông dụng5.8.1 Bộ đếm
5.8.2 Bộ ghi dịch
Chương 6 : Mạch phát xung và tạo dạng xung 6.1 Mạch phát xung6.1.1 Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NANDTTL
6.1.2 Mạch dao động đa hài vòng RC
6.1.3 Mạch dao động đa hài thạch anh
6.2 Trigger Schmit
6.3 Mạch đa hài đợi
6.4 IC định thời 5556.4.1 Mạch điện của IC 555
6.4.2 Một số ứng dụng của IC 555
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn 7.1 Khái niệm chung
7.2 DRAM
7.3 SRAM
7.4 ROM
7.5 Bộ nhớ FLASH
7.6 Bộ nhớ CACHE.
7.7 Phương pháp ghép nhiều chip nhớ.
Chương 8: Logic lập trình (PLD) 8.1 Giới thiệu chung về PLD
8.2 SPLD
8.3 CPLD
8.4 FPGA.
8.5 So sánh giữa CPLD và FPGA.
8.6. Quy trình thiết kế hệ thống số dùng CPLD/FPGA
Chương 9: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL9.1 Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL
9.2 Cấu trúc ngôn ngữ của VHDL
9.3 Các mức độ trừu tượng và phương pháp mô tả hệ thống phần cứng số.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Thị Thúy Hà
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?3zxanp1r3pa1vfm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *