Điện tử số -Trần Thị Thúy Hà

Untitled

Tài liệu gồm có 6 chương được bố cục như sau:

Chương 1: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

Chương 2: Cổng logic TTL và CMOS

Chương 3: Mạch logic tổ hợp.

Chương 4: Mạch logic tuần tự.

Chương 5: Mạch phát xung và tạo dạng xung.

Chương 6: Bộ nhớ bán dẫn.

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/f2hb9jj7oj8k3rm/dien_tu_so_vslrGKG8XO_20130125012508_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *