Điều khiển thích nghi máy công cụ điều khiển số – Đào Văn Hiệp

 

Trong vài thập kỷ gần đây, số lượng các hệ CNC tăng vọt trong mọi lĩnh vực sản xuất. Nhược điểm chung của chúng là ở chỗ, các thông số công nghệ như vận tốc cắt và lượng chạy dao được áp đặt bởi người lập trình và phụ thuộc vào kinh nghiệm, hiểu biết của anh ta. Ngược lại, ý tưởng chứa đựng trong điều khiển thích nghi là cải thiện năng suất hoặc chi phí gia công nhờ tính toàn và thiết đặt các thông số công nghệ tối ưu ngay trong quá trình gia công. Trên thực tế, điều khiển thích nghi là sự phát triển có tính logic của CNC. Bài viết này mô tả hệ AC được thực hiện tại Bộ môn Máy và Robot — Học Viện Kỹ thuật quân sự.

Cho đến nay, khối lượng sản phẩm cơ khí phải qua gia công bằng cắt gọt vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các phương pháp gia công kim loại. Cắt gọt là phương pháp hàng đầu về khả năng đáp ứng độ chính xác kích thước, độ phức tạp về hình dạng và chất lượng bề mặt chi tiết gia công. Đó là lý do khiến các công nghệ tiên tiến, có trợ giúp của máy tính (CAD/CAM, CNC) phát triển sớm nhất và mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực này.

Nhờ tích hợp được các thành tựu mới trong kỹ thuật điều khiển và máy tính mà các hệ CNC hiện tại có nhiều tính năng tuyệt với và phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, về bản chất, điều khiển trên các máy CNC hiện nay vẫn chỉ là điều khiển “tĩnh” với các tham số hệ thống không đổi. Biểu hiện của nó về mặt công nghệ là tốc độ cắt và tốc độ chạy dao được thiết đặt cố định bởi lệnh trong chương trình NC và được duy trì cho đến khi có lệnh thiết đặt giá trị mới.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đào Văn Hiệp
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?b99jngf2ktuuba7
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *