Điều Khiển Thích Nghi MCC Điều Khiển Số_Mediafire

Điều Khiển Thích Nghi MCC Điều Khiển Số Tác Giả : PGS.TS Đào Văn Hiệp _HVKTQS

1. Xuất xứ của vấn đề điều khiển thích nghi máy CNC
2. Nghiên cứu một vài mô hình AC đã có
3. Nghiên cứu ứng dụng AC tại Học Viện KTQS
4. Kết luận

Tài liệu tham khảo

 

http://www.mediafire.com/?b99jngf2ktuuba7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *