ĐiệnĐiện tử

Điều khiển tự động – Giáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Điều khiển tự động là một lĩnh vực rất quan trọng đối với đời sống xã hội, nền kinh tế quốc dân, khoa học kỹ thuật,…Bất cứ ở vị trí nào, bất cứ làm công việc nào thì chúng ta điều tiếp xúc với điều khiển.

Nền công nghiệp hiện đại ngày càng được nâng cao mức độ tự động hóa với mục đích nâng cáo năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng con người ra khỏi những noi độc hại và còn nhiều thứ hơn thế nữa vì vậy chung ta cần có kiên thức cơ bản về cơ sở điều khiển tự động

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động là phần nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động. nó là một trong những môn học được giảng dạy hầu hết cho các lớp kỹ sư tại các trường đại học kỹ thuật. Tác giả của cuốn sách này đã cố gắng viết nên tại liệu này bằng tất cả những kiến thức cũng như kinh nghiêm giảng dạy của bản thân và đã có sự phê bình góp ý của những đồng nghiệp

dieukhientudong

Giáo trình cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Link download
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pOWdOYi1UM1AxWE0/view?usp=sharing

Xem thêm

Giáo trình điều khiển tự động

Related Articles

Back to top button