Đồ án Chế tạo máy Hộp giảm tốc

PHẦN 1 Chọn động cơ điện và phân phối tỉ số truyền

Chọn động cơ điện.4

Phân phối tỉ số truyền.5

Tính toán tốc độ quay, momen, công suất trên các trục.5

PHẦN 2 Thiết kế các bộ truyền

1.Chọn loại Đai .6

2.Các thông số .8

3.Kiểm nghiêm của Đai .9

PHẦN 3 Thiết kế hộp giảm tốc

1. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ.10

2. Tính ứng suất tiếp .12

3. Tính ứng suất uốn .15

4. Tính bộ truyền cấp chậm .16

5. Xác định ăn khớp .18

6. Kiểm nghiêm răng .19

7. Các thông số 20

PHẦN 4 Thiết kế trục

1.chọn vật liệu .21

2.trục 1 .22

3.trục 2 .24

4. Kiểm nghiện mỏi .27

5. Kiểm nghiệm tĩnh .33

6.Chọn ổ lăn .34

PHẦN 5 khớp nối

Thiêt kế vỏ hộp giảm tốc .34

PHẦN 6 Bôi trơn và điều chỉnh sự ăn khớp.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=382 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *