Đồ án Giá đỡ

do an gia do

Lời nói đầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I : Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II : Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết. . . . . . . . . . . . .

III : Xác định dạng sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV : Chọn phương pháp chế tạo phôi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V : Lập thứ tự các nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI : Tính lượng dư cho một bề mặt, tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.

VII : Tính chế độ cắt cho một nguyên công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII: Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. . . . .

IX : Tính và thiết kế đồ gá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tài liệu tham khảo. . . .

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=247 [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *