Chưa phân loại

Đồ án Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

 

Capture

 1.    Vẽ đồ thị

1.1.   Xây dựng đường cong nén.

1.2.   Đông học và động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

2.    Giới thiệu động cơ tham khảo

2.1.  Chọn động cơ:

2.2.  Các thông số kỷ thuật của xe LAND CURISER200 và động cơ 2UZ-FE.

2.3.  Một số kết cấu chính.

3.1. Mục đích và yêu cầu của hệ thống làm mát

 3.2. Nhiệm vụ của hệ thống làm mát

 4. Khảo sát hệ thống làm mát động cơ 2UZ-FE

 4.1. Sơ đơ hệ thống làm mát

 4.2. Các cụm chi tiết của hệ thống làm mát bằng nước động cơ 2UZ-FE

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/58ocu7ba17umb72/Đồ_án_Kết_cấu_tính_toán_động_cơ_đốt_trong.doc
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button