Đồ án Qui trình chế tạo chi tiết trục vít

chi tiet truc vit

Lời nói đầu

Chương I. Qui trình chế tạo chi tiết trục vít

1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.

2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.

3. Xác định dạng sản xuất.

4. Chọn phương pháp chế tạo phôi.

5. Chuẩn định vị

6. Các bước công nghệ

Chương II:Lượng dư gia công

Chương III:Chế độ cắt và thời gian nguyên công

1. Nguyên công 4:Khoả mặt đầu và khoan tâm

2. Nguyên công 5:Tiện thô nửa trục

3. Nguyên công 6:Tiện thô nửa trục còn lại

4. Nguyên công 7:Tiện tinh nửa trục

5. Nguyên công 8:Tiện tinh nửa trục còn lại

6. Nguyên công 9:Tiện răng

7. Nguyên công 10:Phay rãnh then

8. Nguyên công 11:Khoan lỗ

9. Nguyên công 13:Mài

Chương IV.Thiết kế đồ gá

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=414[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *