Đồ án: Qui trình công ngệ gia công cụm chi tiết vành răng định tinh và bánh xích Z18

Qui trình công ngệ gia công cụm chi tiết vành răng định tinh và bánh xích Z18

A .Chi tiết vành răng định tinh

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công

Đây là chi tiết dạng đĩa có răng trong lỗ để truyền động ,đường kính ngoài F440-0,12,độ đảo mặt đầu B so với đường kính lỗ sai lệch không quá 0,048mm

B.Trình tự các nguyên công

–         Nguyên công 1 :    Tiện ngoài đạt kích thước F222  mm

Tiện lỗ đạt kích thước F200  mm

Tiện lỗ đạt kích thước F185,2  mm

Tiện mặt đầu đạt kích thước 68,3 mm

–         Nguyên công 2 :   Tiện ngoài đạt kích thước F247  mm

Tiện ngoài đạt kích thước F222  mm

Tiện lỗ đạt kích thước F188  mm

Tiện rẵng thoát dao

Tiện mặt đầu còn lại đạt kích thước 67 mm

–         Nguyên công 3 :   Tiện tinh ngoài đạt kích thước F220  mm

Tiện tinh lỗ đạt kích thước F187,2  mm

Tiện tinh mặt đầu đạt kích thước 66,3 mm

Tiện vát mép

–         Nguyên công 4 :   Tiện tinh ngoài đạt kích thước F220  mm

Tiện tinh mặt đầu còn lại đạt kích thước 65,6 mm

Tiện vát mép

–         Nguyên công 5 :   Gia công răng bằng phương pháp xọc răng m3; Z64

–         Nguyên công 6 :   Phay 4lỗ F20

–         Nguyên công  :     Nhiệt luyện

 

Link: http://www.mediafire.com/?ir6p82ttk3o011i

Leave a Reply

Your email address will not be published.