Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế bảng quảng cáo led sử dụng vi điều khiển atmega 16 module điều khiển hiển thị

Untitled

Mục lục

Lời nói đầu

Tóm tắt đồ án ……………………………………………………………………………………………..5 Danh sách các hình vẽ …………………………………………………………………………………8 Danh sách các bảng …………………………………………………………………………………….8 Danh sách các công thức ……………………………………………………………………………..9 Phần mở đầu …………………………………………………………………………………………….10 Chương 1 : Giới thiệu chung ……………………………………………………………………..12

1.1) Quảng cáo …………………………………………………………………………………..12

1.2) Bảng led quảng báo ………………………………………………………………………13

1.2.1) Một số đặc trưng ……………………………………………………………….13

1.1.2) Quảng cáo bằng led ……………………………………………………………14

1.3) Giới thiệu chung về hệ thống ………………………………………………………….18

Chương 2 : Giới thiệu về vi điều khiển AVR Atmega16 ………………………………21

2.1) Giới thiệu về vi điều khiển họ AVR ………………………………………………….21 2.1.1) Một số đặc trưng ……………………………………………………………….21

2.1.2) Một số đặc trưng ……………………………………………………………….23

2.1.3) Một số đặc trưng ……………………………………………………………….25

2.1.4) Một số họ vi diều khiển AVR ………………………………………………26

2.2) Sơ bộ về vi điều khiển Atmega16 …………………………………………………….26

2.2.1) Đặc trưng ………………………………………………………………………….28

2.2.2) CPU …………………………………………………………………………………31

2.2.3) Bộ nhớ ……………………………………………………………………………..37

Chương 3 : Nguyên tắc điều khiển led ma trận ……………………………………………42

3.1) Cấu trúc và nguyên lý cấp nguồn cho led ma trận …………………………….42

3.2) Nguyên tắc tạo font chữ hiển thị …………………………………………………….43

3.3) Điều khiển hiển thị led ma trận ……………………………………………………..44

Chương 4: Điều khiển cấp nguồn cho led ma trận ……………………………………….47

4.1) Điều khiển cấp nguồn cho cột dùng 74HC138 ………………………………….47

4.1.1) Chức năng của 74HC138 ……………………………………………………..47

4.1.2) Sử dụng 74HC138 để cấp nguồn cho các cột ma trận ………………48

4.2) Điều khiển cấp nguồn cho hàng dùng 74HC595 ……………………………….50

4.2.1) Chức năng của 74HC595 ……………………………………………………..50

4.2.2) Sử dụng 74HC595để cấp nguồn cho các hàng của ma trận ………51

4.3) Truyền dữ liệu cấp nguồn cho hàng sử dụng SPI ………………………………54

4.3.1) Atmega16 SPI ……………………………………………………………………54

4.3.2) Thiết lập SPI truyền dữ liệu cho 74HC595 ……………………………..58

4.3) Kết luận ………………………………………………………………………………………59 Chương5: Tạo tần số quét cho ma trận ………………………………………………………60

5.1) Timer1 Atmega16 ………………………………………………………………………60

5.1.1) Một số chế độ hoạt động ……………………………………………………..60

5.1.2) Các thanh ghi ……………………………………………………………………..65

5.2) Tạo tần số quét ma trận ……………………………………………………………..70

5.3) Kết luận …………………………………………………………………………………..71

Chương 6: Hiệu ứng hiển thị bảng led ………………………………………………………..72

6.1) Bảng led hiển thị ………………………………………………………………………….72

6.2) Dịch trái, phải …………………………………………………………………………….74

6.3) Dịch lên xuống ……………………………………………………………………………78

6.4) Hiển thị từng kí tự ………………………………………………………………………..81

6.5) Kết luận ……………………………………………………………………………………..83

Kết luận ……………………………………………………………………………………………………84 Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………………..85

Phụ lục A: Sơ đồ ghép nối hệ thống điều khiển led ma trận …………………………86

Phụ lục B: Mã chương trình nạp cho vi điều khiển ……………………………………..90

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/aojxye1r10p0z5o/Đồ_án_Thiết_kế_bảng_quảng_cáo_led_sử_dụng_vi_điều_khiển_atmega_16_module_điều_khiển_hiển_thị_(2).pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button