Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế chế tạo mô hình máy phay CNC điều khiển hai trục

dk vong kinh

Trong một thời gian dài, ngành cơ khí đã tập trung nghiên cứu về giải quyết vấn đề tự động hóa ở các xí nghiệp có quy mô sản xuất lớn. Nhưng trong thực tế, các xí nghiệp máy có quy mô sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ lại là phổ biến ở Việt Nam.
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=117 [/like-gate]

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button