Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế Động Cơ Đốt Trong

dong co dot trong

MỤC LỤC

Phần 1: LỰA CHỌN THÔNG SỐ VÀ PHƯƠNG ÁN

1.1. Cấu trúc tổng quát của động cơ 2

1.2. Tổ chức quá trình cháy 2

1.3. Hệ thống nạp xả 4

1.4. Hệ thống làm mát 5

1.5. Hệ thống bôi trơn 6

1.6. Hệ thống khởi động 8

1.7. Động cơ mẫu 9

1.8 Tổng hợp thông số cơ bản 9

Phần 2: TÍNH CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG

2.1. Tính môi chất công tác 12

2.2. Quá trình nạp xả 16

2.3. Quá trình nén 17

2.4. Quá trình cháy 17

2.5. Quá trình dãn nở 18

2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của động cơ 18

2.7. Cân bằng nhiệt 19

2.8. Đồ thị công chỉ thị 23

Phần 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC

3.1. Lựa chọn phương án cơ cấu truyền lực 26

3.2. Các kích thước cơ bản 29

3.3. Các khối lượng chuyển động tịnh tiến và quay 35

3.4. Động học cơ cấu truyền lực 37

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=115 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button