Đồ án Thiết kế máy tiện 1K62

thiet ke may tien

Chương I : Phân tích các máy tiện cỡ trung

Chương II: Thiết kế động học toàn máy mới

Chương III: Thiết kế động lực học toàn máy mới

Chương IV: Thiết kế hệ thống điều khiển toàn máy mới

Chương V: Phân tích theo bản vẽ

 

One Comment

  1. Pingback: Thiết kế cơ khí _ chia sẻ cẩm nang thiết kế cơ khí phần 2 | Tinh hoa công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *