Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)

vit van nang

Lời nói đầu

Chương I. Nghiên cứu máy tương tự 5

I.1. Tính năng kỹ thuật của các máy hạng trung: 5

1.2. Nghiên cứu máy T620 6

Chương II. Thiết kế động học máy mới 21

I. Thông số kỹ thuật của máy thiết kế. 21

II. Cho phương án không gian 23

III. Chọn phương án thứ tự: 25

IV. Tính toán hộp chạy dao 37

Chương III. Tính công suất động cơ chính 50

I. Xác định công suất động cơ truyền động chính 50

II. Xác định công suất chạy dao: (có hai phương pháp) 52

Chương IV. Tính toán sức bền một số chi tiết 53

I. Lập bảng để tính sức bền một số chi tiết. 53

Chương IV. Tính toán sức bền một số chi tiết 54

I. Lập bảng để tính sức bền một số chi tiết 54

II. Tính ly hợp ma sát 56

III. Tính trục chính: 58

IV. Tính trục trung gian. 70

Chương V. Thiết kế hệ thống điều khiển 80

A. Hệ thống điều khiển hộp tốc độ. 80

B. Hệ thống điều khiển hộp chạy dao. 92

C. Cấu tạo – Nguyên lý – Tính toán hệ thống tay gạt 6 93

I. Cấu tạo: 93

II. Nguyên lý điều khiển. 93

D. Cấu tạo – Nguyên ý – Tính toán hệ thống gạt 5. 105

Bảng chú thích 110

Tài liệu tham khảo 117

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=372 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button